A járványveszély alatt is helytállt a Heves Megyei Főügyészség a tavalyi évben

A 2020-as évre rányomta bélyegét az utóbbi évtizedekben példa nélkül álló koronavírus- világjárvány, ami komoly kihívások elé állította a magyar igazságszolgáltatás egészét, ezen belül az ügyészi szervezetet, így a Heves Megyei Főügyészséget is. Mindezen kihívások közepette a főügyészség - az egészség és az élet védelme mellett - mindvégig a megyei ügyészi szervezet működésének folyamatos és akadálytalan fenntartására törekedett. Az ezek szellemében kitűzött célokat sikerült elérni, ami elsősorban a Legfőbb Ügyészség által lehetővé tett újszerű munkavégzési, és -szervezési metódusoknak – így mindenekelőtt az online otthoni munkavégzésnek – valamint az ügyészségi dolgozók fegyelmezett hozzáállásának volt köszönhető. Mindezek eredményeként elmondható, hogy az elmúlt évben a főügyészség az ismert nehézségek közepette is a törvényesség, időszerűség és eredményesség követelményének nem csupán megfelelve, de 2020-ban több tekintetben is a valaha volt legjobb eredményeket felmutatva végezte a szakmai munkáját. A büntetőjogi területen a nyomozás irányítása körében egyre több feladat hárult a megye ügyészi szerveire, melyek továbbra is az országos átlagnál gyakrabban éltek az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezésének lehetőségével. Részben ez képezte az alapját a bírói útról való elterelést szolgáló, a büntetőeljárást sok tekintetben egyszerűsítő közvetítői eljárás, illetve a feltételes ügyészi felfüggesztés viszonylag gyakori alkalmazásának is.

A vádemelések körében – a járványügyi védekezés szempontjainak, illetve az alkalmazási lehetőség jogszabályi kiterjesztésének megfelelően – a személyes jelenlétet nem igénylő eljárási forma alkalmazására - a büntetővégzés meghozatalára - irányuló indítványok kerültek előtérbe, melyek száma csaknem 20%-kal növekedett a megyében a korábbiakhoz képest. A tárgyalásra került ügyek vádlottjaival szemben pedig immár közel 40%-ban az előkészítő ülésen született ítélet. Az elmúlt évben a főügyészség váderedményessége 99,34%-os volt, amely példátlan: a megyei ügyészi szervezet eddigi legjobb eredményének számít.

A főügyészség közjogi szakága az elmúlt évben több tekintetben is ugyancsak növelni tudta a korábban elért eredményeket. Jelentősen emelkedett a saját, ügyészi kezdeményezésű törvényességi ellenőrzések száma, ami 2018-hoz képest csaknem megduplázódott. Ez különösen annak fényében kiemelkedő, hogy az ellenőrzéseket követően tett intézkedések kivétel nélkül eredményesek voltak, és a törvényes jogalkalmazást nagymértékben és széles körben elősegítették. A főügyészség számos webáruház esetében vizsgálta az interneten közzétett általános szerződési feltételek esetlegesen tisztességtelen – ezért jogszabálysértő – voltát, és ha ilyet talált, jellemzően peren kívüli felhívással intézkedett a törvényesség helyreállítása érdekében. Egy esetben a szakág pert nyert egy országos franchise-hoz tartozó ingatlanközvetítő céggel szemben is, melyet a bíróság az egyoldalú szerződési feltételeinek elhagyására kötelezett. A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet területén új elemként jelent meg a zárt célú távközlő hálózat használata.

Oszd meg ezt a cikket!